(Nederlandse vertaling hieronder)

To do so, we import male goats from Chianti, Italy, where our partner Nora Kravis created a top herd of cashmere goats. These goats are crossbread with the local pashmina goats in one of the northern regio’s of Nepal.
Nepal is known for its strong craftsmanship when it comes to the processing of cashmere. However, currently the resource itself, the cashmere wool, is being imported from abroad. SoGoodToWear brings back the whole supply-chain to Nepal. The small scale herding of goats, together with the combing, plucking, spinning and dyeing of the cashmere wool provides the local Nepalese communities with much needed work and income.
SoGoodToWear is an international cooperation, in which everyone involved in the supply-chain owns a part of the cooperation. All profits stay in the cooperation, and a part of the profit is used to improve the living conditions in Nepal.

Om dit te doen inporteren we bokken uit Chianti, waar onze partner Nora Kravis een cashmere kudde heeft gefokt met perfecte geiten. De mannetjes worden gekruist met de lokale pashmina geiten die ook een zuiver cahmere leveren. Dat gebeurt in Gurkha een Noordelijke provincie van Nepal.
Nepal staat bekend om het enorme vakmanschap bij het breien van cashmere. Op dit moment wordt de grondstof – de cashmere wol – geïmporteerd. Sogoodtowear brengt de hele cashmere productie-keten terug naar Nepal. Het kleinschalig hoeden van de geiten, het kammen, ontharen, spinnen en verven van de cashmere levert lokale werkgelegenheid en inkomen aan kleine gemeenschappen in Nepal. Sogoodtowear heeft de vorm van een internationale coöperatie, waarin iedereen in de keten een aandeel heeft. De winst wordt niet uitgekeerd maar blijft in de cooperatie om die te versterken. Een deel van de winst wordt gebruikt om de leefomstandigheden in Nepal te verbeteren.